Sosyal Sorumluluk Politikamız

E ruslu Sağlık gelişen teknoloji ve değişen pazar koşullarında rekabet edebilmenin en önemli aracının “insan” olduğu bilincindedir. Başta çalışanları olmak üzere tüm insanlara/paydaşlara karşı sorumluğunu yerine getirme gayreti içindedir.

Sosyal Sorumluluk uygulamalarımızda temel ilkelerimiz şunlardır;

  • Tüm çalışmalarımızda mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemişizdir. Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam eder. Ücretlendirme, sosyal yardım ve terfilerde bu doğrultuda gerçekleştiririz.
  • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükler, fazla mesaide gönüllülük esasını dikkate alırız.
  • Normal ve fazla çalışma ödemelerini kanunlarda belirtildiği şekilde gerçekleştiririz.
  • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermek, kurumsal cezalandırma yapmamak, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamayı tolere etmemek temel ilkelerimizden birisidir.
  • Dünya markası olma yolunda; çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temel direğini oluşturmaktadır.
  • Kuruluşumuz bünyesinde çocuk işçilik kesinlikle tolere edilmez. Stajyer olarak bünyemizde çalıştırılan genç işçiler mevzuatta uygun olarak çalıştırılır.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuruluşumuzun temel önceliği olup, tüm çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvensiz çalışmanın önlenmesi önceliğimizdir.
  • Kuruluşumuz çevreye karşı duyarlılığını tüm yasal şartları yerine getirerek gerçekleştirmektedir.