Kalite Politikamız

Mükemmellik Standardı

Ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun, yönetim sistemleri gerekliliklerini en etkin şekilde uygulayarak yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretmek.

Sürdürülebilir Çevre Bilinci

Kısa ve uzun vadede çevre kirliliği ile ilgili risklerin minimum düzeye indirilmesi için gereken önlemleri kaynağında almak, atıkların tasnifi ve doğaya uygun şekilde bertarafını sağlamak ve çalışanlara da bu bilinci aşılamak.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Firma amaç ve hedefleri doğrultusunda ahlak, çevre ve insan haklarına saygılı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi benimseyen kalite bilinci oluşmuş personellerle çalışmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üretimin tüm aşamalarında meydana gelebilecek iş güvenliği ve çevresel risklerden, tehlikelerden çalışanlar ve tüm tarafların korunması için güvenliği ön planda tutarak tedbirler almak.

İnovatif Yaklaşım

Geçmişten gelen bilgi ve tecrübesini teknoloji ile birleştirip, yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip edip, aynı zamanda yeni fikirler üretip, ürün güvenliği ve hijyen standartlarını sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini kontrol altında tutup, sürekli iyileştirmelere azami derecede önem vermek.

Evrensel Haklar

Evrensel haklar konusunda yüksek standartları hedefleyen bir firma olmaktır.