EYS Politikamız

Mükemmellik Standardı

 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi,
 • Şirket hedeflerini etkileyebilecek risk unsurları ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile değerlendirmeyi ve izlemeyi,
 • Üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek, hedeflerimize ve belirlediğimiz vizyona ulaşmak için hedef büyüterek, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ilgili taraflarımız ve diğer paydaşlarımız ile bilinçlendirme çalışmaları yaparak birlikte gelişimimizin sürekliliğini sağlamayı,

Sürdürülebilir Çevre Bilinci

 • Firma amaç ve hedefleri doğrultusunda ahlak, çevre ve insan haklarına saygılı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi benimseyen kalite bilinci oluşmuş personellerle çalışmayı,
 • Kısa ve uzun vadede çevre kirliliği ile ilgili risklerin minimum düzeye indirilmesi için gereken önlemleri kaynağında almayı, atıkların tasnifi ve doğaya uygun şekilde bertarafını sağlamayı, enerji verimliliğini, doğal kaynak tüketimini azaltarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve çalışanlara da bu bilinci aşılamayı,

Nitelikli İnsan Kaynağı

 • Geçmişten gelen bilgi ve tecrübesini teknoloji ile birleştirip, yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak, takip edip, aynı zamanda yeni fikirler üretip, ürün güvenliği ve hijyen standartlarını sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Üretimin tüm aşamalarında meydana gelebilecek iş güvenliği ve çevresel risklerden, tehlikelerden çalışanlar ve tüm tarafların korunması için güvenliği ön planda tutarak tedbirler almayı,

İnovatif Yaklaşım

 • Plastik film, fleksible ambalaj ve Sağlık (Hijyen) Ürünleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşumuz, müşteri ihtiyaçlarına çözüm getirmeyi, avantajlı ürünler sunmayı, ürün güvenliğine sahip ve kaliteli ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve marka değeri yaratmayı,
 • Kalite, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, Ürün Güvenliği, Enerji Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri şartlarını yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, her konuda yasa ve mevzuatlara uymayı,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Kuruluşumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumak,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili Ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamak,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini sağlamak, personellerimizde bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak,
 • Bilgi güvenliği amaç ve hedeflerimize ulaşarak Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirmek,
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermek,
 • Bilgi Güvenliği Temel Politikamızdır.